Waklert en koffie – een goeie combi?

Terwijl veel gebruikers er geen graten in zien om Waklert samen met koffie te gebruiken, moet je je er toch bewust van zijn dat er een interactie bestaat tussen Waklert en koffie en je je dus overeenkomstig dient aan te passen. Velen die koffie drinken terwijl ze Waklert gebruiken, vinden dat de koffie de effecten die er zijn vermeerderen en dus gaan ze een lagere dosis gebruiken.

We hebben allemaal elke dag wel eens behoefte aan een kop koffie of thee. Maar terwijl we ons allemaal wel eens extra moe voelen op een bepaald ogenblik, zou daarentegen het constante vechten om wakker en attent te blijven wel eens het resultaat kunnen zijn van een meer ernstige situatie, vooral als je de nood voelt om eens een ganse nacht te slapen. Als je jezelf constant moe voelt, zou je best je dokter willen raadplegen, om oplossingen en mogelijke behandelingswijzen te krijgen om dit tegen te gaan. Voor veel mensen kunnen cafeïne en andere gewone methodes om alert te blijven, niet steeds helpen. In dat geval zal het nodig zijn om medicatie te gebruiken om de vermoeidheid tegen te gaan.

 

Er bestaan een aantal diverse geneesmiddelen die genomen kunnen worden tegen overdreven moeheid of om een regelmatiger slaappatroon te helpen bekomen. Ze werken op verschillende manieren en worden meestal gebruikt om verschillende onderliggende gezondheidstoestanden te regelen. Een van deze veel voorkomende medicijnen is Modafinil, dat vaak verkocht wordt onder de naam Modalert of Modvigil. In de Verenigde Staten is deze vorm van medicatie niet goedgekeurd voor regelmatig gebruik en is bijgevolg dan ook moeilijk te vinden. Armodafinil is een andere van deze medicijnen en is gekend bij de merknaam van het medicijn, Waklert. Het is een middel dat de waakzaamheid bevordert, en hoewel het exacte werkingsmechanisme onbekend is, werkt het met chemische stoffen in de hersenen die de stoffen die slaapverwekkend zijn of je moe maken afremmen, terwijl het het vrijkomen van stoffen die helpen om wakker te worden en alert te blijven, bevordert.

Wat Armodafinil verschillend maakt van andere middelen die de waakzaamheid promoot, is dat het langer geconcentreerd blijft eenmaal ingenomen, dan veel ander gelijkaardige medicijnen. Dit betekent dus langer dan een inleidende energieboost die dan weer vlugger vermindert. Dit maakt Armodafinil juist aantrekkelijker voor hen die lijden aan overdreven slaperigheid tijdens de dag, waarbij ze de ganse dag moeten vechten om wakker te blijven en niet enkel gedurende bepaalde momenten van de dag. Dit is gelijk aan de manier waarop thee over een langere periode cafeïne vrij geeft, terwijl koffie dit veel sneller doet. Beiden kunnen de vermoeidheid verhelpen, maar door dit op een verschillende manier te doen, komt men aan verschillende noden tegemoet. Armodafinil, is in tegenstelling tot andere gelijkaardige medicijnen, permanent erkend door het FDA om bepaalde gezondheidstoestanden te behandelen en wordt verder onderzocht hoe het andere mentale ziekten en slaapstoornissen kan behandelen. Tegenwoordig wordt het aanvaard om overdreven slaperigheid tijdens de dag , slaapapneu, ploegwerk stoornissen en narcolepsie te behandelen. Het wordt ook onderzocht voor gebruik in het behandelen van andere slaapproblemen en mentale stoornissen , die gelijkaardige delen van de hersenen beïnvloeden, soms ook schizofrenie. Alhoewel het niet goedgekeurd wordt om te worden voorgeschreven om een jet-lag tegen te gaan, vinden velen toch dat Armodafinil eveneens op korte termijn nuttig is om deze toestand te verhelpen. (het is wel belangrijk te weten dat een jet-lag een tijdelijke situatie is, dus kan enkel een kleine en beperkte dosis van een bepaald medicijn aangewezen zijn om dit te behandelen, en dit om onnodige afhankelijkheid te vermijden. Voor deze soort stoornissen, kunnen natuurlijke remedies zoals melatonine meer geschikt zijn.)

Medicijn Langdurig Snel reagerend
Armodafinil
Modafinil
Coffee

 

Is het wel veilig om koffie te drinken terwijl men Waklert neemt?

Vele mensen vragen zich af welke substanties veilig zijn om samen te gebruiken terwijl ze een medicijn zoals Waklert innemen. Een vraag die gewoonlijk gesteld wordt, betreft koffie en de interactie tussen koffie en Waklert. Terwijl Waklert de langdurige moeheid bestrijdt ( over de periode van een ganse dag), lijken substanties als koffie , met een hoog niveau aan cafeïne, de neiging te hebben om een korte en snellere energieboost te bezorgen. Velen vragen zich af of ze samen kunnen gebruikt worden om elkaar aan te vullen, door langdurig energie te bezorgen tijdens het verloop van de dag, maar beginnend met een inleidende boost.

Ondanks dat veel gebruikers het helemaal geen probleem vinden om Waklert en koffie samen te gebruiken, moet je je toch bewust zijn van de interactie tussen koffie en Waklert en dat overeenkomstig aan te passen. Terwijl het niet noodzakelijk gevaarlijk is om de twee samen te gebruiken, kan de manier waarop ze onder elkaar reageren, toch jouw gevoel beïnvloeden. Velen die koffie drinken terwijl ze Waklert gebruiken vinden dat koffie nu juist het effect vergroot, en gaan dus hun dosis verminderen. Als je momenteel een lagere dosis gebruikt of juist vindt dat de voor jou aanbevolen dosis niet voldoende is, dan is koffie een goede manier om dat te verhelpen, zonder naar een grotere dosis te moeten overschakelen. Het zelfde is als je vindt dat Waklert je wel helpt om de slaperigheid te bestrijden, maar niet snel genoeg actief is, dan kan koffie een goed middel zijn om het medicijn aan te vullen.

Dosering

De aanbevolen dosis voor Waklert ligt ergens tussen 100 mg en 200 mg. De gemiddelde dosis die de meesten bruikbaar vinden, is 150 mg, maar zoals met elk medicijn, is het best klein te beginnen en stilaan je weg te zoeken, tot je een ideale dosis hebt gevonden die jou het beste past. In extreme gevallen kunnen mensen tot 300 mg gebruiken, alhoewel dit enkel aanbevolen wordt als het voorgeschreven wordt door een medicus. Omdat dit medicijn door het FDA erkend wordt, zou je best de geneesheer raadplegen vooraleer je begint of de dosis gaat veranderen, omdat een professioneel bekend is met de effecten ervan.

Ideaal gezien zou men slechts een keer per dag Waklert moeten innemen, omdat juist door de manier het werkt, het innemen van de dosis later op de dag of meer dan eens per dag, kunnen leiden naar verdere slaaproblemen en slapeloosheid. Waklert geeft stoffen vrij en stimuleert de hersenen over een langere tijdsperiode, zodat het innemen later op de dag of in verschillende keren, ervoor kan zorgen dat de hersenen te laat of opnieuw gestimuleerd worden, hetgeen ervoor zou kunnen zorgen dat je gans de nacht wakker bent. Een belangrijk element in het bestrijden van de symptomen van veel van deze situaties bestaat erin betere slaappatronen aan te nemen. Daarom is het eenmalig innemen van Waklert per dag ideaal, en dit zowel om je te helpen op chemische wijze als met jouw slaapgewoontes.

Neveneffecten

Zoals bij alle medicijnen , heeft ook Waklert te maken met sommige gemeenschappelijke neveneffecten en zaken waarvoor men op zijn hoede met zijn.

Gewoonlijke neveneffecten van Armodafinil behelzen o.a.:

 • hoofdpijn;
 • misselijkheid;
 • zenuwachtigheid;
 • een droge mond en neus.

Indien je denkt dat je te maken hebt met meer extreme vormen van deze gewone neveneffecten, of andere ernstige reacties ervaart, contacteer dan onmiddellijk een medicus. Als je vindt dat Waklert je niet helpt met je vermoeidheid, of ervoor zorgt dat je later opstaat, je normale slaappatroon verstoort, of slapeloosheid veroorzaakt, vraag dan je dokter om een ander middel. Nu zoveel medicijnen voor handen zijn, is het belangrijk datgene te vinden dat jou het best kan helpen.

 

Waarom werkt Modafinil niet?

Omdat Provigil werkt door het verhogen van het goed gevoel hormoon dopamine in je lichaam, kunnen medicijnen of supplementen die reageren op de productie of het verwerken , van die chemische stof, dus ook op het innemen ervan, de redenen zijn waarom jouw Provigil tabletten niet werken.

Provigil of Modafinil is de eerste door de FDA erkende “smart drug“ter wereld. Het wordt voorgeschreven om alertheid en waakzaamheid te bevorderen bij patiënten die lijden aan aandoeningen zoals narcolepsie en bepaalde slaapstoornissen – zoals bvb. het effect van het werk op jouw slaapcyclus. Provigil is eveneens efficiënt voor divers niet direct bedoeld gebruik. Er kunnen echter een aantal redenen zijn waarom dat bij verschillende gebruikers Modafinil niet werkt of ophoudt te werken.

De gebruiksperiode is onvoldoende

Men moet toch verschillende keer een dosis ingenomen hebben vooraleer de meeste gebruikers echte verbeteringen ervaren, terwijl anderen binnen enkele minuten of uren reeds een diepgaand effect merken. Men kan jammer genoeg op geen enkele wijze voorspellen bij welke groep jij behoort. Uit farmacologische studies weten we dat het tijd kost vooraleer het medicijn in jouw lichaam werkzaam kan zijn. Het lichaamsgewicht en het metabolisme kunnen eveneens het opnemen van bepaalde medicijnen beïnvloeden. In deze gevallen is het belangrijk om het medicijn te blijven innemen zoals aangegeven, totdat de medicatie de nodige tijd heeft gehad om zich te vermeerderen.

Een ander veel voorkomend probleem is dat het tijd kost om andere drugs, medicijnen of supplementen die men vroeger reeds ingenomen had, uit het lichaam te verwijderen. Vergeet niet dat geduld een deugd is, dus geef het een paar dagen de tijd. Indien je na enkele weken innemen van het medicijn nog steeds geen verbetering of symptomen ervaart, neemt u best contact op met uw arts. Meestal zal de dosis moeten aangepast worden, of zal uw bestaande medicatie moeten veranderd worden of zullen andere alternatieve middelen moeten worden aanbevolen of voorgeschreven.

Verkeerd gebruik

Neem je Modafinil wel op het juiste moment van de dag opdat het

meest werkzaam zou zijn ? Als je lijdt aan slaapstoornissen die verband houden met glijdende werkuren, zou je jouw dosis een uur voor het begin van de shift moeten innemen. Anders moet de dosis ’s morgens worden ingenomen. Om een betrouwbare werking te krijgen, moet de medicatie op therapeutisch niveau in jouw lichaam aanwezig zijn, en dit niveau moet er constant zijn. Teveel dosissen achterwege laten kan de reden zijn waarom de werking van Modafinil stopt. Hoewel het niet aan te raden is om extra dosissen te nemen of te proberen de gemiste dosis in te halen, is het toch essentieel om het medicijn op tijd in te nemen, zoals het wordt voorgeschreven of aanbevolen.

De efficiënte doseringshoeveelheid is verschillend per individu, maar omwille van het zoeken naar een standaarddosis, schrijven veel artsen hetzelfde voor, voor elke patiënt en passen dan titratie toe om het optimale effect te bereiken.

Als narcolepsie medicijn schrijven veel dokters in eerste instantie 100 mg voor die als volgt dient ingenomen te worden: een dosis ’s morgens en ’s namiddags twee. Voor andere slaapstoornissen wordt een enkele dosis van 200 mg voorgeschreven.

Het FDA raadt aan dat de aanbevolen dosis Provigil niet hoger is dan 400 mg per dag. Hogere dosissen kunnen ernstige medische en levensbedreigende gevolgen hebben.

Interacties met andere medicijnen

Er zijn meldingen van interactie met andere medicatie, supplementen , vitaminen en drugs geweest. Omdat Provigil werkt door de toename van het aantal goed gevoel hormonen dopamine in het lichaam, kunnen gelijk welke medicijnen of supplementen die reageren op de productie of het verwerken , van die chemische stof, dus ook op het innemen ervan, de redenen zijn waarom jouw Provigil tabletten niet werken.

De medicijnen die de werkzaamheid van Modafinil belemmeren, zijn meestal die welke gebruikt worden om bipolaire psychosen te behandelen, maar ook die welke meer gewone toestanden zoals misselijkheid en braken verhelpen. Tenslotte kan de tricyclische groep van antidepressiva, melatonine en de natuurlijk voorkomende stof –choline- eveneens de productie van dopamine verminderen. Neem contact op met jouw apotheek om te weten of dat een van de pillen die je neemt, zou kunnen reageren op Modafinil.

Dopamine antagonisten of antidopaminerge medicijnen verminderen de werkzaamheid van Provigil.

 • haloperidol;
 • chloorpromazine;
 • risperidon;
 • metoclopramide;

Natuurlijke supplementen die de efficiëntie van Provigil verminderen.

 • bacopa;
 • witte moerbei;
 • aminozuren;
 • noni fruit;
 • zoethout;
 • magnolia bast;

Er bestaan ook drugs, medicijnen en supplementen die de efficiëntie van Provigil kunnen verhogen. Het in combinatie gebruiken van deze medicijnen noemt men in de wereld van de noötropica ‘stacking’ (opstapelen). Zo werden er alledaagse producten zoals cafeïne, nicotine en niet officiële stimulerende middelen gevonden in decongestiva.

Opgebouwde tolerantie  

De symptomen die men associeert met tolerantie zijn gelijk aan deze die geassocieerd zijn met het afkicken zoals zich moe voelen, verminderde aandacht, depressie zonder reden, angst en overmatige slaperigheid. Het medicijn was niet bedoeld om langer dan een paar weken of maanden per keer ingenomen te worden. De meeste patiënten zullen een ‘on and off’ cyclus hebben waarbij andere stimulerende geneesmiddelen tussenin gebruikt worden. Wanneer men het neemt zoals het voorgeschreven is, zal er meestal geen tolerantie optreden. Meer en meer neemt men echter Provigil op lange termijn zonder in cyclussen te werken.

Sommige artsen die regelmatig Modafinil voorschrijven, uiten hun bezorgdheid dat het langdurig gebruik van de medicatie hogere en hogere dosissen zal vereisen om hetzelfde resultaat te blijven bekomen. Anderen echter hebben ontdekt dat het gebruik van het medicijn in cyclussen nog steeds de beste manier is om tolerantie te voorkomen en zelfs om het te behandelen. Als je dus met een verhoogde tolerantie voor het medicijn te maken hebt, kan je de twee volgende tips overwegen vooral je de dosis optrekt.

 • Vraag om gedurende enkele maanden af te wisselen met een ander stimulerend medicijn.
 • Vraag om een medicijnvrije periode van tenminste drie dagen te krijgen.
 • Vraag om jouw Modafinil dosering te verminderen tot 75% of datgene wat jij oorspronkelijk efficiënt vond.

Een andere mogelijkheid is om neurofeedback of biofeedback te proberen. Deze methodologieën werden ontdekt om patiënten te helpen zowel de tolerantie te overwinnen als om onafhankelijk te worden van bepaalde stimulerende middelen.

Andere complicaties

Er zijn ziektetoestanden die op natuurlijke wijze resistent zouden kunnen maken tegen stimulerende middelen en tegen dopamine.

 • Het onderzoek toont aan dat ongeveer 30% van de patiënten die ADHD hebben resistent zijn tegen stimulerende middelen. De reden hiervoor is onbekend.
 • De ziekte van Parkinson. Bij deze ziekte weet men dat de werking van dopamine sterk verarmd wordt en dat ze niet reageert op de vervanging van dopamine.
 • Hoewel dit een geval is waar het eerste bepaalt wat gebeurt , bestaat er toch goed gedocumenteerd bewijs dat chronisch alcoholisme geassocieerd wordt met weerstand tegen dopamine. Daarom zou Provigil minder efficiënt zijn om mensen met dit ziektebeeld te behandelen.
 • Ziekte van de Hypothalamus. Deze ziekte situeert zich nabij het centrum van de hersenen, in een gebied dat gekend is als de Hypothalamus. In dit gebied bevindt zich de hypofyse en wordt gekoppeld aan het zenuwstelsel en de endocriene functies. In zeldzame gevallen kunnen kleine goedaardige tumoren in dit gebied, die men ”micro-adenomen” noemt, weerstand bieden aan dopamine, en dus de werkzaamheid van medicijnen zoals Provigil verminderen of elimineren.

Provigil is een krachtige noötropisch medicijn dat de mogelijkheid biedt om energie te leveren, de helderheid van denken te verbeteren, de productiviteit te verhogen en overmatige slaperigheid tijdens de dag te voorkomen. Het is echter belangrijk dat het niet de plaats van het slapen mag innemen.

Wat zijn tenslotte jouw verachtingen? Veel mensen verwachten een boost of een stoot van energie te voelen als ze ermee beginnen. De meeste litteratuur echter suggereert dat Provigil niet dit type van dramatische effecten met zich brengt, maar in de loop van enkele weken langzaam toenemende waakzaamheid en andere voordelen geleidelijk opbouwt totdat het een therapeutisch niveau in jouw lichaam heeft bereikt.

Lange termijn effecten: wat zeggen de gebruikers?

Reddit Logo

Iam_nameless:

“It’s too early to tell however if it’s the moda or decreased sleep I’ve been getting. My body may not be feeling tired, but it appears that effects of sleep deprivation is hitting me. My computer screen seems to shift ever so slightly as I focus on it (I’m talking about the lowest order of hallucination, almost imperceptible and hardly worth talking about not at all interesting). Increased hostility (just very slight). And the emergence of paranoia and anxiety (slight and just noticeable).”

Lees wat anderen te vertellen hadden 

Screen Shot 2016-04-17 at 5.16.04 PM

Andrew de Andrade:

“The biggest problem I had with Modafinil was loss of self control over when I actually should be sleeping. It makes it way too easy to stay awake well past your natural bedtime and overtime this lack of sleep accumulates if you do this regularly. You are very likely to disrupt your natural sleep rhythm if you are not disciplined about how you use it. ”

Lees nog meer gebruikerservaringen

Limitless Infographic

Welkom op deze website waar je alle informatie vindt om aan Modafinil te komen

Screen Shot 2015-10-27 at 2.15.51 AM

Dus je hebt gelezen dat Modafinil je intelligenter, productiever en effectiever maakt en je wilt nu aan deze ingenieuze smartdrugs komen om net even wat meer energie te hebben voor je examen of net iets langer door te kunnen gaan op kantoor?

Nou, je bent op het juiste adres. Hier vind je alles over het legaal in bezit komen van Modafinil.

Wat wil je weten?

Direct de prijzen weten en waar je het kunt kopen online?

Wat zijn de effecten, bijwerkingen en eventueel risico’s van het nemen van dit spul?

Welke dosering moet ik aanhouden? 100mg, 200mg, 400? Overdosering?

Wat zijn de effecten bij het gebruik met alcohol?

Toepassingen? Zoals bij ADHD, Narcolepsie, Depressie?

Origineel merk vs generic varianten?

Alternatieven?