Hoe Provigil (Modafinil) een depressie behandelt: de veelzijdige mechanismen

Provigil heeft een uniek werkingsmechanisme dat verschillende neurale veranderingen opwekt, die allemaal kunnen bijdragen aan de antidepressieve werking. Hoewel het niet klinisch goedgekeurd is voor de behandeling van een depressie, geeft bovengenoemd onderzoek aan dat het een zeer effectief hulpmiddel is. Van Provigil wordt verondersteld dat het de depressie via centrale zenuwstelsel stimulatie (het verminderen van vermoeidheid) en andere neurotransmissie veranderingen behandeld.

Cognitieve verbetering: veel mensen met een depressie lijden aan “brain fog” (hersenmist) psychomotorische vertraging en cognitieve stoornissen. Deze bijzondere waardevermindering kan het gevolg zijn van een abnormale hersenactiviteit, tekortkomingen in de neurotransmitters en/of onvoldoende plaatselijke activering. Provigil is een bekende “noötropische” of cognitieve versterker. Betere mentale prestaties kunnen het vertrouwen in sociale situaties vergroten en/of werk-/schoolprestaties verbeteren en beide kunnen een depressie verminderen.

CNS-stimulatie: degenen met een depressie hebben vaak een vermindering van CNS-stimulatie en zijn ondergestimuleerd. Dit gebrek aan stimulatie resulteert in een laag energieverbruik, een depressieve stemming en overmatige vermoeidheid. Provigil heeft de mogelijkheid om door een dramatische toename van CNS-stimulatie dit te bestrijden. Dit resulteert in een verhoogde waakzaamheid, energie en versnelt de psychomotoractiviteit.

De remming van dopamine heropname: hoewel de remming van dopamine heropname in verband met Provigil gering zou kunnen zijn, is het wel vermeldenswaardig. Het geneesmiddel verhoogt de extracellulaire concentraties van dopamine en misschien net genoeg om de depressieve symptomen te helpen verminderen. Voor degenen die hun dopamine-niveau licht willen laten toenemen, kan Provigil nuttig zijn.

Elektronische koppeling: van Provigil is aangetoond dat het in de inferieure olivaris kern de elektronische koppeling tussen de corticale interneuronen en de zenuwcellen verhoogt. Door de aanzienlijke verbetering van de elektronische koppeling worden vermoedelijk de “gammagolven” verhoogt wat resulteert in verbeterde intracellulaire communicatie. De toename in kracht van de neurale communicatie als gevolg van de elektronische koppeling kan de cognitie, de perceptie en dus uiteindelijk de stemming bevorderen.

Glutamaterge circuit: glutamaat is een neurotransmitter, die betrokken is bij het leren, het geheugen en de cognitieve functie. Van Provigil wordt aangenomen dat het de activiteit van de glutamaat circuits doet toenemen wat ontdekt is in studies met knaagdieren. De activering van de glutamaat circuits kan helpen bij het herstellen van een goede slaap-waak-cyclus en het verbeteren van de stemming.

GABA-remming: in een onderzoek onder mensen met narcolepsie werd het effect van Modafinil getest op de corticale exciteerbaarheid. Onderzoekers suggereerden dat, de korte latentie intracorticale remming direct is gerelateerd aan narcolepsie en dat wordt beschouwd als een gevolg van corticale hypo-prikkelbaarheid. De toediening van Modafinil bevordert, door de vermindering van de neurotransmissie van GABA(A), de waakzaamheid.

Monoamine verhogingen: Provigil beïnvloedt, naast dopamine, in mindere mate diverse neurotransmitters zoals noradrenaline en serotonine. Met name Dopamine wordt verhoogt in het striatum en de nucleus accumbens. Een toename van norepinephrine werd opgemerkt in de hypothalamus en de ventrolaterale preoptische gebieden, terwijl serotonine de neiging had om toe te nemen in de amygdala en de prefrontale cortex.

Uitdrukking van Orexin: onderzoeken bij dieren suggereren dat de disfunctie van orexin kan bijdragen aan een depressie. Van Provigil wordt aangenomen dat het de orexin receptoren (OX1 en OX2), die de orexin activiteit doen toenemen verhoogt en dus bepaalde symptomen van een depressie kunnen verminderen.

Optimale scenario’s om Provigil te gebruiken bij een depressie

Niet zomaar iedereen met een depressie kan een recept voor Provigil krijgen. Hoewel het medicijn relatief veilig is en een laag potentieel voor misbruik heeft, weigeren sommige psychiaters en artsen om het voor te schrijven. Hieronder vind je enkele optimale scenario’s voor hen die Provigil overwegen.

 • Apathie: uit sommige studies blijkt dat Provigil de apathie aanzienlijk vermindert. Als apathie een dominante eigenschap van je depressie is, kan Provigil je helpen. Een casus van een vrouw met een refractaire bipolaire depressie kende na een behandeling van 16 weken een daling van 61-31 in haar “apathie”-beoordeling.
 • Atypische depressie: Provigil is onderzocht als monotherapie voor mensen met een atypische depressie. Als jouw depressie geclassificeerd is als atypisch, zijn er aanwijzingen dat het proberen Provigil geen slecht idee is.
 • Hersenmist: als je “brain fog” of ADHD, samen met een depressie hebt kan Provigil aanzienlijk helpen. (Lees: Provigil voor ADHD). Het is bekend als een cognitieve versterker en er wordt verondersteld dat het de hersengolven versnelt in plaats van het amplificeren van trage golven. Veel standaard antidepressiva kunnen hersenmist verergeren, terwijl Provigil je meestal ontdoet van hersenmist.
 • Comorbide narcolepsie: als je een depressie met comorbide narcolepsie, obstructieve slaapapneu (OSA) of een ploegenarbeid slaapstoornis hebt, ben je de perfecte kandidaat om Provigil te proberen. Het is goedgekeurd voor deze omstandigheden en wordt beschouwd als een voorkeursoptie. Degenen die een depressie hebben samen met weinig energie, hypersomnie of significante vermoeidheid kunnen ook profiteren van Provigil.
 • Seizoensgebonden affectieve stoornis: personen met een “seizoensgebonden depressie” kunnen baat hebben bij het nemen van Provigil tijdens de wintermaanden voor de bestrijding van vermoeidheid, weinig energie en psychomotorische vertraging. Er zijn enkele voorlopige aanwijzingen dat Provigil de symptomen van een seizoensgebonden affectieve stoornis kan verlichten.
 • Behandelingsresistente depressie: degenen met “refractaire” vormen van depressie die niet reageren op de traditionele behandelingen zouden Provigil kunnen overwegen. De meeste mensen beschouwen het in vergelijking met andere adjunct-opties als veiliger, met minder bijwerkingen en ontwenningsverschijnselen. Ervan uitgaande dat je een behandelingsresistente vorm van depressie hebt, kan door zijn unieke werkingsmechanisme Provigil het proberen waard zijn.

Waarom kan Provigil je helpen bij een depressie?

De meest ingrijpende aanwijzingen dat Provigil (Modafinil) je kan helpen bij je depressie kan worden afgeleid uit onderzoeksproeven. Het meest opvallend is dat Provigil de energie bevordert, snel werkt en de cognitieve functie verbetert. Deze effecten die door Provigil worden veroorzaakt kunnen verschillende neurologische, psychologische en gedragsaspecten van depressie verminderen.

 • Klinisch onderzoek over de werkzaamheid: een serie van bewijs suggereert dat Provigil effectief is voor de behandeling van depressie. Dit bewijs komt voort uit klinische studies die teruggaan tot de vroege jaren 2000. In bijna elk onderzoek, merkten onderzoekers een substantieel voordeel van Provigil op bij personen met verschillende vormen van depressie.
 • Cognitieve verbetering: Provigil is een bewezen cognitieve versterker, die nuttig is voor degenen die depressief zijn. Mensen met ernstige depressie hebben vaak cognitieve stoornissen en psychomotorische vertraging als gevolg van tekorten van neurotransmitters en een abnormale cerebrale bloedstroom. Provigil kan de cognitieve stoornissen, in verband met een depressie van een persoon, compenseren.
 • Verhoogt de energie: mensen met een depressie hebben vaak een laag energieverbruik en in ernstige gevallen kunnen zij niet in staat zijn om uit bed te komen. Als je bedlegerig, voortdurend slaperig of moe bent als gevolg van je depressie, kan Provigil je de nodige “kick” geven om uit bed te komen. Zie het als een opkikker voor je energie.
 • Snelwerkend: de meeste mensen vinden dat Provigil snelwerkend is en zij ervaren in slechts 2 weken een merkbare vermindering van de symptomen van de depressie. In tegenstelling tot traditionele antidepressiva die pas na 6-8 weken kunnen werken, kan Provigil op de eerste dag van het gebruik al verbeteringen produceren. Dit snelwerkende effect kan zeer nuttig zijn voor iemand die het zich niet kan veroorloven om nog een maand te wachten.
 • Verbetert de stemming: veel mensen hebben Provigil met wisselend succes gebruikt als een op zichzelf staande behandeling voor een depressie. Hoewel het de heropname van serotonine (zoals een SSRI) niet significant remt denkt men dat het effect heeft op een breed spectrum van neurotransmitters en receptoren.
 • Motivatie: een veel voorkomend symptoom van een ernstige depressie is “avolitie” of gebrek aan motivatie. Provigil heeft de potentie om via CNS-stimulatie de motivatie en doelgericht gedrag te verhogen en meer in het bijzonder de geringe dopaminerge effecten. Hoewel het de motivatie aanzienlijk minder snel stimuleert dan Adderall, zal het waarschijnlijk wel helpen.
 • Productiviteit: mensen met een depressie hebben als gevolg van een door depressie veroorzaakte daling van hun prestaties vaak moeite om een baan te behouden. Zelfs als een persoon met een depressie erin slaagt om een baan te vinden, kan hun productiviteit lijden als gevolg van de lage energie of de hersenmist. Provigil kan de energie verhogen en de hersenmist verminderen en uiteindelijk de productiviteit verhogen.
 • Refractaire depressie: als je een refractaire depressie hebt, kan Provigil een effectieve aanvulling op je antidepressivum zijn. Sterker nog het kan zelfs beter werken dan de huidige antidepressiva en/of dienen als een effectieve monotherapie optie. Degenen met een refractaire depressie kunnen significant voordeel ondervinden als ze Provigil toevoegen aan hun bestaande antidepressiva.
 • Bijwerkingen: het neveneffect in verband met Provigil wordt minimaal geacht. De meest voorkomende bijwerkingen zijn: hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en slapeloosheid. In tegenstelling tot andere antidepressiva, zal dit medicijn geen invloed hebben op je libido of leiden tot gewichtstoename.
 • Gewichtsverlies: veel mensen hebben gemerkt dat Provigil en gewichtsverlies hand in hand gaan. Dit komt door het feit dat Provigil het CZS stimuleert waardoor de stofwisseling toeneemt, je energie wordt verhoogd en als gevolg van dopaminerge effecten je eetlust vermindert. Het gewichtsverlies zal niet erg veel zijn, maar het kan voldoende zijn om de stemming te verbeteren.
 • Stoppen met het gebruik: de meeste medische professionals suggereren dat er geen ontwenningsverschijnselen zijn als je stopt met Provigil. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat er geen significante symptomen zijn, blijken de effecten als je stopt significant minder slopend te zijn dan in het geval van SSRI’s en andere hedendaagse antidepressiva.

Waarom zou je Provigil misschien moeten vermijden bij een depressie?

Men moet weten dat geen enkele medicatie een utopische behandeling voor depressie is en Provigil is hierop geen uitzondering. Er zijn verschillende redenen waarom een persoon het gebruik van Provigil bij een depressie zou willen voorkomen. Redenen kunnen zijn: angst, bijwerkingen en onbekende effecten op lange termijn.

 • Angst: vanwege het feit dat dit medicijn de waakzaamheid bevordert en stimuleert, kan het de onderliggende angst verergeren. Als je een depressie met een comorbide angststoornis hebt, zul je merken dat je Provigil niet kunt verdragen, omdat het je een zenuwachtig gevoel geeft.
 • Afhankelijkheid: hoewel je minder kans hebt om afhankelijk van Provigil te worden dan bij schema II psychostimulerende middelen zoals Adderall, is het nog steeds mogelijk om hiervan afhankelijk te worden. Dit betekent dat je uiteindelijk Provigil nodig hebt om normaal te kunnen functioneren. De versterking en het antidepressieve effect kan pas na jaren van de behandeling verdwijnen.
 • Lange-termijn effecten: de effecten op lange termijn in verband met Provigil zijn nog relatief onbekend. Dit is te wijten aan het feit dat het geneesmiddel pas in de late jaren 1990 op de markt is gekomen. In de toekomst zullen de onderzoekers meer over de veiligheid op lange termijn weten, maar daar is nu nog geen documentatie over. Dat gezegd hebbende, zijn de meeste voorlopige aanwijzingen dat het waarschijnlijk veilig is.
 • Onbekend mechanisme: het werkingsmechanisme is niet volledig bekend, waardoor sommige mensen terughoudend zijn om deze medicatie te proberen. Het wordt verondersteld om een breed spectrum van neurale veranderingen op te wekken, waardoor het moeilijk is om vast te stellen hoe Provigil precies werkt.
 • Bijwerkingen: sommige mensen ervaren tegenovergestelde reacties slopende en bijwerkingen (bijvoorbeeld huiduitslag) van Provigil. Terwijl de bijwerkingen van Provigil niet zo vaak voorkomen als bij andere antidepressiva, is er kans op een negatieve reactie.
 • Stoppen met het gebruik: stoppen kan ernstiger zijn dan medisch onderzoek suggereert, want het leidt tot weinig energie, vermoeidheid en slaperigheid na stopzetting. Ervan uitgaande dat niets in het leven gratis is en dat “elk voordeel ook zijn nadeel heeft” kan het stoppen voor bepaalde personen slopend zijn. Dit geldt vooral voor diegenen die afhankelijk zijn geworden van de medicatie om te kunnen functioneren.