Provigil (Modafinil) & Gewichtsverlies: Hoe het werkt

Provigil (Modafinil) is een geneesmiddel dat geklasseerd wordt als een “eugeroic” of een stimulerend middel om wakker te blijven. Het wordt beschouwd als een van de meest efficiënte medicijnen in het behandelen van shift werk slaapstoornissen, narcolepsie, en overdreven slaperigheid als gevolg van slaapapneu. Veel mensen hebben dit medicijn ook gebruikt op off-label basis voor de behandeling van depressies, als een noötropicum voor cognitieve verbetering, evenals voor de Aandachtsstoornis met hyperactiviteit (ADHD).

Het geneesmiddel is op de markt in de Verenigde Staten sinds 1998 en wordt onderscheiden van de amfetamines door zijn werking of actie. Het veroorzaakt een effect van slapeloosheid als een vertrager bij de heropname van dopamine (DRI), die het extracellulaire niveau van dopamine verhoogt. Een toename van dopamine verhoogt de mentale alertheid en doet de gevoelens van vermoeidheid dalen.

Provigil & Gewichtsverlies

Het feit dat dit geneesmiddel ertoe neigt om het niveau van dopamine te doen toenemen en ook de totale energie doet bijkomen, geeft als resultaat bij de neveneffecten , gewichtsverlies. Veel mensen die Provigil nemen merken op dat ze gewicht verliezen zonder veel inspanning te moeten leveren. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat wanneer het dopamine niveau toeneemt, het hedonistisch systeem gestimuleerd wordt, waardoor hongergevoelens verminderen.

Sommige mensen hebben eveneens vastgesteld dat wanneer ze dit medicijn innemen, ze vergeten te eten, een reactie gelijkaardig als zouden ze amfetamines hebben genomen. Experimentele onderzoekingen tonen aan dat Provigil gelijkaardig is aan amfetamines wat betreft de mogelijkheid om de honger te onderdrukken. Alhoewel de fabrikant (Cephalon) beweert dat Provigil niet kan worden geassocieerd met een gewichtsverlies van betekenis, ondersteunt een meerderheid van de studies het idee dat het toch verlies aan gewicht bevordert.

Hoe veroorzaakt Provigil verlies aan gewicht?

Er zijn een aantal verschillende mechanismen door dewelke Provigil waarschijnlijk gewichtsverlies veroorzaakt. Veel mensen merken dat hun appetijt verminderd is en dat hun energieniveau gestegen is. Dit is waarschijnlijk allemaal een bijwerking van het verhoogde niveau van dopamine.

 • Verminderde appetijt: Veel mensen melden een vermindering van het hongergevoel wanneer ze beginnen met dit medicijn. Dit verminderd hongergevoel is hetzelfde als wat men ervaart bij nemen van amfetamines en beiden lijken remmend te werken bij toename van dopamine. Wanneer je dus hongerig bent, is het normaal dat je ook minder voedsel zal consumeren en bijgevolg ook gewicht zal verliezen.
 • Cognitieve stimulans: Dit geneesmiddel kan de cognitieve functies verbeteren , wat kan leiden tot betere mentale prestaties. Wanneer de kennis vergroot wordt, leidt dit bij veel mensen tot slimmere beslissingen in termen van dieet, beweging en lifestyle. Alhoewel dit slechts indirecte effecten zijn van de verbetering van de cognitieve functie van een mens, kunnen ze toch direct bijdragen tot het verlies aan gewicht.
 • Het niveau aan dopamine: Alhoewel het actiemechanisme van dit medicijn nog niet ten volle begrepen wordt, weten we wel dat het niveau van dopamine verhoogd wordt. De toename van dopamine geeft de mens het gevoel van bevrediging en hij is dan ook minder geneigd om naar voldoening te zoeken zoals voedsel. Mensen met minder dopamine lijken meer honger te hebben en zijn meer geneigd om zich dwangmatig te overeten. Bij toename van de dopamine is een mens geneigd om zich voldaan te voelen zonder eigenlijk te eten.
 • Toename van de energie: Dit geneesmiddel promoot de waakzaamheid en kan de mens een energietoename van betekenis bezorgen. De toename aan energie leidt er dikwijls toe dat de persoon in kwestie zich meer engageert in fysieke activiteiten en dus bezig blijft. Mensen die meer energie hebben doen over het algemeen meer oefeningen, bewegen meer en voeren allerlei taken uit – in tegenstelling tot iemand die slaperig is.
 • Een motivatie boost: Door Provigil te gebruiken ervaren veel mensen een belangrijke boost in hun motivatie. Dit is te wijten aan het feit dat het geneesmiddel het niveau van de dopamine, die een neurotrasmitter is die direct verbonden is met de motivatie, doet stijgen. De toename van motivatie kan voorkomen op alle levensvlakken, zoals bij dieetoefeningen en gebruik van dieetmiddelen, die beiden kunnen leiden tot gewichtsverlies.
 • Fysieke activiteit: Indien je je voor het innemen van deze medicijn als een slak voelde, gaat dit je nu opfleuren. Veel mensen ervaren zo’n toename op het gebied van hun energievoorziening dat ze meer fysieke activiteiten op zich nemen dan ze vroeger deden. Elke toename aan fysieke activiteit leidt tot de verbranding van meer calorieën en verhoogt het metabolisme – en ook deze beiden zijn nauw verbonden met verlies aan gewicht.
 • Neveneffecten: Bijna 11% van de mensen die dit medicijn innemen, ervaren misselijkheid, een neveneffect dat het eten zeer moeilijk kan maken. Indien je je voortdurend misselijk voelt, is het normaal dat je geen zin hebt om veel te eten. Andere neveneffecten zoals diarree en overgeven leiden eveneens tot gewichtsverlies om voorhand liggende redenen.
 • Zelfcontrole: Het feit dat Provigil de cognitieve functie en de corticale activatie doet toenemen lijkt te resulteren in een groter zelfbewustzijn en zelfcontrole. Mensen die een verminderde hersenactiviteit hebben in bepaalde regio’s van de hersenen zijn niet in staat geweest om te weerstaan aan bepaalde impulsen zoals het eten van junkfood of het kijken naar TV in plaats van oefeningen te doen. De toename in corticale arousal kan een mens helpen om zijn zelf controle te verhogen.
 • Versnelt het metabolisme: Een andere theorie is dat Provigil het metabolisme onmiddellijk versnelt. Indien je dezelfde porties eet als voor de inname en dezelfde fysieke activiteiten verricht als tijdens de behandeling, en je verliest toch gewicht, dan is dat waarschijnlijk te wijten aan de verandering in het metabolisme.

Bemerking: Hou ook rekening met het feit dat de mechanismen waardoor mensen gewicht verliezen kunnen verschillen van individu tot individu. De ene persoon kan heel misselijk zijn en zijn appetijt verliezen, wat het moeilijk maakt om te eten, terwijl een andere persoon zo’n toename aan motivatie en energie ervaart, dat hij begint met oefeningen en gezond te eten om gewicht te verliezen.

Factoren die het gewichtsverlies bij Provigil beïnvloeden.

Er zijn nog andere factoren die de grootte van het gewichtsverlies kunnen beïnvloeden bij het innemen van Provigil. Deze factoren kunnen o.a. zijn : jouw innamedosis, de duur van de inname van het medicijn, jouw levenswijze, genetische verschillen, evenals het feit of je ook andere medicijnen inneemt.

 1. de dosering

In veel gevallen kan de dosering in relatie tot jouw lichaamsgewicht een rol spelen in het bepalen van hoeveel gewicht je zal verliezen tijdens de inname. Bijvoorbeeld, als een slanker iemand een hoge dosis inneemt dan kan hij meer gewicht verliezen dan een zwaarder persoon die dezelfde dosis inneemt. In het algemeen, en het is goed om dit in gedachten te houden, is dat hoe groter de dosis is, hoe meer effect het geneesmiddel zal hebben op jouw fysiologisch functioneren.

De dosis Provigil waarmee men begint is 200 mg per dag, en sommige argumenteren dat er geen bijkomstig voordeel verbonden is aan het overschrijden van deze dosis voor de alertheid. Dat gezegd zijnde, is het niet geweten of grotere dosering zou zorgen voor meer gewichtsverlies. Het zou logisch zijn dat het effect van het geneesmiddel zou toenemen naargelang de dosering groter wordt. Daarom is het aanbevolen om de minimale effectieve dosis te nemen als je geen gewicht wenst te verliezen.

 1. Tijdsbestek van inname

De tijdsperiode waarin je Provigil hebt ingenomen kan bepalen hoeveel gewicht je verliest. Zij die dit geneesmiddel slechts gedurende een korte periode hebben ingenomen , moeten niet onmiddellijk gewichtsverlies verwachten. Het meest merkwaardige gewichtsverlies zal zich voordoen na een matig tijdsbestek ( een vol jaar bvb.). Na een behandeling van een jaar of twee, noteren de meeste mensen een kleine terugval van het gewicht dat ze verliezen.

Dit is te wijten aan het feit dat het lichaam dat lange tijd behandeld werd met medicatie, tolerant is geworden ten opzichte van het effect van de medicijnen. Dit leidt uiteraard tot minder opmerkelijke veranderingen in het gewicht en in sommige gevallen komt er een weinig gewicht terug bij, dat men eerder kwijt was. Sommige studiegevallen lijken eerder aan te geven dat het gros van het gewichtsverlies zich voordoet tijdens het eerste jaar van de behandeling.

 1. Levensstijl

Het is ook belangrijk om te weten dat jouw levensstijl en dagelijkse gewoonten bijdragen tot de verandering in gewicht. Mensen die dit medicijn innemen, maar geen goede nachtrust hebben, hun stress niet onder controle kunnen houden, ongezond eten en weinig oefeningen doen – zullen waarschijnlijk niet veel gewicht verliezen. Zij die er hun prioriteit van maken om enkele oefeningen te doen, gezond te eten, en hun best doen om de stress onder controle te houden, zullen tenslotte een flink deel van hun gewicht verliezen. Alhoewel veel mensen gewicht verliezen, los van hun dagelijkse gewoonten, vragen sommigen zich toch verbaasd af, waarom zij geen gewicht kunnen verliezen en denken er niet aan dat het kan te wijten zijn aan hun ongezonde levensstijl.

 1. Invloed van de genen

Een andere factor die belangrijk is en waaraan men moet denken is de genetische verscheidenheid. Het is geweten dat de genen verschillende reacties kunnen teweegbrengen en dus kunnen voorspellen of een medicijn therapeutisch zal werken bij de behandeling van jouw toestand of dat je integendeel een tegenovergestelde reactie zult krijgen of nevenwerkingen zult ervaren.

Gelukkig is er een nieuwe technologie in ontwikkeling zoals GeneSight, die helpt om bepaalde genetische verscheidenheid te identificeren en gebruikt wordt om te voorspellen hoe jij zal reageren op medicijnen zoals Provigil. De genetische verscheidenheid kan ook verklaren waarom sommige mensen een groter gewichtsverlies ervaren dan anderen, terwijl men dezelfde medicatie neemt.

 1. Andere medicijnen

Indien je nog andere medicijnen neemt, is het belangrijk te denken aan de rol dat die kunnen spelen bij de verandering van jouw gewicht. Als je in gewicht toeneemt kan dat te wijten zijn aan het feit dat die andere medicijnen, zoals SSRIs of antipsychotica de effecten van Provigil kunnen compenseren en/of overweldigen. Hetzelfde geldt als je een snel gewichtsverlies ervaart, het kan te wijten zijn aan het feit dat een ander medicijn ook geassocieerd wordt met gewichtsverlies zoals bvb met Topamax. Als je meer wil weten over hoe sommige medicijnen je gewicht kunnen beïnvloeden, spreek er dan zeker met jouw dokter over.

Hoeveel gewicht zal jij verliezen met Provigil?

Men kan niet juist zeggen hoeveel gewicht jij zal verliezen bij het gebruik van Provigil, maar sommige studies suggereren dat je net zoveel zal verliezen als je zou doen met een amfetamine. Er zijn studies van mensen die tot 40 lbs ( circa 18 kg) verloren bij de behandeling van één jaar met Provigil. Realistisch gezien zou je geen 40 lbs. kunnen verliezen in 12 maanden, maar je mag toch verwachten een bepaald gewicht te verliezen, vooral als je het medicijn over een langere periode neemt. Een voorzichtige schatting zou zijn dat je tussen 5 lbs. (2,5 kg) en 15 lbs. (6,8 kg) zal verliezen tijdens jouw behandeling.

Verliest iedereen gewicht met Provigil?

Neen, het is duidelijk dat niet iedereen met dit medicijn gewicht zal verliezen- het is immers niet bedoeld om te vermageren. Bovendien beweren de fabrikanten (Cephalon) dat hun studies aantoonden dat Provigil niet kan geassocieerd worden met enig gewichtsverlies van betekenis in vergelijking met een placebo. Dat gezegd zijnde, is er toch een meerderheid van gebruikers die het middel langere tijd gebruikten, die rapporteerden dat ze een behoorlijk deel van hun gewicht kwijt geraakten tijdens hun behandeling. Als je geen gewicht verliest kan dat te wijten zijn aan verschillende factoren die we hierboven vermeld hebben, zoals : de genetische situatie, het gebruik al dan niet van andere medicijnen, de levensstijl, enz…

De voordelen van Provigil tegenover de neveneffecten

Stel dat je Provigil verantwoord neemt om een slaperigheidsstoornis, zoals narcolepsie te behandelen, dan is het belangrijk om de therapeutische efficiëntie af te wegen tegenover de neveneffecten. Als het medicijn je niet echt helpt om waakzaam te zijn gedurende de dag, dan moet je overwegen om van medicatie te veranderen en stoppen met Provigil. Hetzelfde geldt als het medicijn wel werkt, maar je kan niet omgaan met de hoofdpijn, de misselijkheid en het gebrek aan appetijt – dan moet je ook andere opties gaan zoeken.

Sommige mensen die al slank zijn, kunnen denken dat afslanken dan een on- gewenst neveneffect is. Als je dus al slank bent en je gaat nog eens een flink deel van jouw gewicht verliezen, is het normaal dat je niet staat te popelen met je nieuwe look. Als je denkt dat het gewichtsverlies tijdens jouw behandeling ongezond is, moet je er zeker met je dokter over praten.

ALLES HELAAS UITVERKOCHTBinnen enkele dagen weer voorraad verwacht

Wil je een mailtje ontvangen zodra er weer voorraad is?

Laat dan je e-mail achter en we houden je op de hoogte met een mailtje.