Waarom werkt Modafinil niet?

Omdat Provigil werkt door het verhogen van het goed gevoel hormoon dopamine in je lichaam, kunnen medicijnen of supplementen die reageren op de productie of het verwerken , van die chemische stof, dus ook op het innemen ervan, de redenen zijn waarom jouw Provigil tabletten niet werken.

Provigil of Modafinil is de eerste door de FDA erkende “smart drug“ter wereld. Het wordt voorgeschreven om alertheid en waakzaamheid te bevorderen bij patiënten die lijden aan aandoeningen zoals narcolepsie en bepaalde slaapstoornissen – zoals bvb. het effect van het werk op jouw slaapcyclus.

Provigil is eveneens efficiënt voor divers niet direct bedoeld gebruik. Er kunnen echter een aantal redenen zijn waarom dat bij verschillende gebruikers Modafinil niet werkt of ophoudt te werken.

De gebruiksperiode is onvoldoende

Men moet toch verschillende keer een dosis ingenomen hebben vooraleer de meeste gebruikers echte verbeteringen ervaren, terwijl anderen binnen enkele minuten of uren reeds een diepgaand effect merken. Men kan jammer genoeg op geen enkele wijze voorspellen bij welke groep jij behoort. Uit farmacologische studies weten we dat het tijd kost vooraleer het medicijn in jouw lichaam werkzaam kan zijn.

Het lichaamsgewicht en het metabolisme kunnen eveneens het opnemen van bepaalde medicijnen beïnvloeden. In deze gevallen is het belangrijk om het medicijn te blijven innemen zoals aangegeven, totdat de medicatie de nodige tijd heeft gehad om zich te vermeerderen.

Een ander veel voorkomend probleem is dat het tijd kost om andere drugs, medicijnen of supplementen die men vroeger reeds ingenomen had, uit het lichaam te verwijderen. Vergeet niet dat geduld een deugd is, dus geef het een paar dagen de tijd.

Indien je na enkele weken innemen van het medicijn nog steeds geen verbetering of symptomen ervaart, neemt u best contact op met uw arts. Meestal zal de dosis moeten aangepast worden, of zal uw bestaande medicatie moeten veranderd worden of zullen andere alternatieve middelen moeten worden aanbevolen of voorgeschreven.

Verkeerd gebruik

Neem je Modafinil wel op het juiste moment van de dag opdat het meest werkzaam zou zijn ? Als je lijdt aan slaapstoornissen die verband houden met glijdende werkuren, zou je jouw dosis een uur voor het begin van de shift moeten innemen. Anders moet de dosis ’s morgens worden ingenomen. Om een betrouwbare werking te krijgen, moet de medicatie op therapeutisch niveau in jouw lichaam aanwezig zijn, en dit niveau moet er constant zijn.

Teveel dosissen achterwege laten kan de reden zijn waarom de werking van Modafinil stopt. Hoewel het niet aan te raden is om extra dosissen te nemen of te proberen de gemiste dosis in te halen, is het toch essentieel om het medicijn op tijd in te nemen, zoals het wordt voorgeschreven of aanbevolen.

De efficiënte doseringshoeveelheid is verschillend per individu, maar omwille van het zoeken naar een standaarddosis, schrijven veel artsen hetzelfde voor, voor elke patiënt en passen dan titratie toe om het optimale effect te bereiken.

Als narcolepsie medicijn schrijven veel dokters in eerste instantie 100 mg voor die als volgt dient ingenomen te worden: een dosis ’s morgens en ’s namiddags twee. Voor andere slaapstoornissen wordt een enkele dosis van 200 mg voorgeschreven.

Het FDA raadt aan dat de aanbevolen dosis Provigil niet hoger is dan 400 mg per dag. Hogere dosissen kunnen ernstige medische en levensbedreigende gevolgen hebben.

Interacties met andere medicijnen

Er zijn meldingen van interactie met andere medicatie, supplementen , vitaminen en drugs geweest. Omdat Provigil werkt door de toename van het aantal goed gevoel hormonen dopamine in het lichaam, kunnen gelijk welke medicijnen of supplementen die reageren op de productie of het verwerken , van die chemische stof, dus ook op het innemen ervan, de redenen zijn waarom jouw Provigil tabletten niet werken.

De medicijnen die de werkzaamheid van Modafinil belemmeren, zijn meestal die welke gebruikt worden om bipolaire psychosen te behandelen, maar ook die welke meer gewone toestanden zoals misselijkheid en braken verhelpen.

Tenslotte kan de tricyclische groep van antidepressiva, melatonine en de natuurlijk voorkomende stof –choline- eveneens de productie van dopamine verminderen. Neem contact op met jouw apotheek om te weten of dat een van de pillen die je neemt, zou kunnen reageren op Modafinil.

Dopamine antagonisten of antidopaminerge medicijnen verminderen de werkzaamheid van Provigil.

 • haloperidol;
 • chloorpromazine;
 • risperidon;
 • metoclopramide;

Natuurlijke supplementen die de efficiëntie van Provigil verminderen.

 • bacopa;
 • witte moerbei;
 • aminozuren;
 • noni fruit;
 • zoethout;
 • magnolia bast;

Er bestaan ook drugs, medicijnen en supplementen die de efficiëntie van Provigil kunnen verhogen. Het in combinatie gebruiken van deze medicijnen noemt men in de wereld van de noötropica ‘stacking’ (opstapelen). Zo werden er alledaagse producten zoals cafeïne, nicotine en niet officiële stimulerende middelen gevonden in decongestiva.

Opgebouwde tolerantie  

De symptomen die men associeert met tolerantie zijn gelijk aan deze die geassocieerd zijn met het afkicken zoals zich moe voelen, verminderde aandacht, depressie zonder reden, angst en overmatige slaperigheid. Het medicijn was niet bedoeld om langer dan een paar weken of maanden per keer ingenomen te worden. De meeste patiënten zullen een ‘on and off’ cyclus hebben waarbij andere stimulerende geneesmiddelen tussenin gebruikt worden.

Wanneer men het neemt zoals het voorgeschreven is, zal er meestal geen tolerantie optreden. Meer en meer neemt men echter Provigil op lange termijn zonder in cyclussen te werken.

Sommige artsen die regelmatig Modafinil voorschrijven, uiten hun bezorgdheid dat het langdurig gebruik van de medicatie hogere en hogere dosissen zal vereisen om hetzelfde resultaat te blijven bekomen. Anderen echter hebben ontdekt dat het gebruik van het medicijn in cyclussen nog steeds de beste manier is om tolerantie te voorkomen en zelfs om het te behandelen.

Als je dus met een verhoogde tolerantie voor het medicijn te maken hebt, kan je de twee volgende tips overwegen vooral je de dosis optrekt.

 • Vraag om gedurende enkele maanden af te wisselen met een ander stimulerend medicijn.
 • Vraag om een medicijnvrije periode van tenminste drie dagen te krijgen.
 • Vraag om jouw Modafinil dosering te verminderen tot 75% of datgene wat jij oorspronkelijk efficiënt vond.

Een andere mogelijkheid is om neurofeedback of biofeedback te proberen. Deze methodologieën werden ontdekt om patiënten te helpen zowel de tolerantie te overwinnen als om onafhankelijk te worden van bepaalde stimulerende middelen.

Andere complicaties

Er zijn ziektetoestanden die op natuurlijke wijze resistent zouden kunnen maken tegen stimulerende middelen en tegen dopamine.

 • Het onderzoek toont aan dat ongeveer 30% van de patiënten die ADHD hebben resistent zijn tegen stimulerende middelen. De reden hiervoor is onbekend.
 • De ziekte van Parkinson. Bij deze ziekte weet men dat de werking van dopamine sterk verarmd wordt en dat ze niet reageert op de vervanging van dopamine.
 • Hoewel dit een geval is waar het eerste bepaalt wat gebeurt , bestaat er toch goed gedocumenteerd bewijs dat chronisch alcoholisme geassocieerd wordt met weerstand tegen dopamine. Daarom zou Provigil minder efficiënt zijn om mensen met dit ziektebeeld te behandelen.
 • Ziekte van de Hypothalamus. Deze ziekte situeert zich nabij het centrum van de hersenen, in een gebied dat gekend is als de Hypothalamus. In dit gebied bevindt zich de hypofyse en wordt gekoppeld aan het zenuwstelsel en de endocriene functies. In zeldzame gevallen kunnen kleine goedaardige tumoren in dit gebied, die men ”micro-adenomen” noemt, weerstand bieden aan dopamine, en dus de werkzaamheid van medicijnen zoals Provigil verminderen of elimineren.

Provigil is een krachtige noötropisch medicijn dat de mogelijkheid biedt om energie te leveren, de helderheid van denken te verbeteren, de productiviteit te verhogen en overmatige slaperigheid tijdens de dag te voorkomen. Het is echter belangrijk dat het niet de plaats van het slapen mag innemen.

Wat zijn tenslotte jouw verachtingen? Veel mensen verwachten een boost of een stoot van energie te voelen als ze ermee beginnen. De meeste litteratuur echter suggereert dat Provigil niet dit type van dramatische effecten met zich brengt, maar in de loop van enkele weken langzaam toenemende waakzaamheid en andere voordelen geleidelijk opbouwt totdat het een therapeutisch niveau in jouw lichaam heeft bereikt.