Waklert en koffie – een goeie combi?

Terwijl veel gebruikers er geen graten in zien om Waklert samen met koffie te gebruiken, moet je je er toch bewust van zijn dat er een interactie bestaat tussen Waklert en koffie en je je dus overeenkomstig dient aan te passen. Velen die koffie drinken terwijl ze Waklert gebruiken, vinden dat de koffie de effecten die er zijn vermeerderen en dus gaan ze een lagere dosis gebruiken.

We hebben allemaal elke dag wel eens behoefte aan een kop koffie of thee. Maar terwijl we ons allemaal wel eens extra moe voelen op een bepaald ogenblik, zou daarentegen het constante vechten om wakker en attent te blijven wel eens het resultaat kunnen zijn van een meer ernstige situatie, vooral als je de nood voelt om eens een ganse nacht te slapen. Als je jezelf constant moe voelt, zou je best je dokter willen raadplegen, om oplossingen en mogelijke behandelingswijzen te krijgen om dit tegen te gaan. Voor veel mensen kunnen cafeïne en andere gewone methodes om alert te blijven, niet steeds helpen. In dat geval zal het nodig zijn om medicatie te gebruiken om de vermoeidheid tegen te gaan.

Er bestaan een aantal diverse geneesmiddelen die genomen kunnen worden tegen overdreven moeheid of om een regelmatiger slaappatroon te helpen bekomen. Ze werken op verschillende manieren en worden meestal gebruikt om verschillende onderliggende gezondheidstoestanden te regelen. Een van deze veel voorkomende medicijnen is Modafinil, dat vaak verkocht wordt onder de naam Modalert of Modvigil. In de Verenigde Staten is deze vorm van medicatie niet goedgekeurd voor regelmatig gebruik en is bijgevolg dan ook moeilijk te vinden. Armodafinil is een andere van deze medicijnen en is gekend bij de merknaam van het medicijn, Waklert. Het is een middel dat de waakzaamheid bevordert, en hoewel het exacte werkingsmechanisme onbekend is, werkt het met chemische stoffen in de hersenen die de stoffen die slaapverwekkend zijn of je moe maken afremmen, terwijl het het vrijkomen van stoffen die helpen om wakker te worden en alert te blijven, bevordert.

Wat Armodafinil verschillend maakt van andere middelen die de waakzaamheid promoot, is dat het langer geconcentreerd blijft eenmaal ingenomen, dan veel ander gelijkaardige medicijnen. Dit betekent dus langer dan een inleidende energieboost die dan weer vlugger vermindert. Dit maakt Armodafinil juist aantrekkelijker voor hen die lijden aan overdreven slaperigheid tijdens de dag, waarbij ze de ganse dag moeten vechten om wakker te blijven en niet enkel gedurende bepaalde momenten van de dag. Dit is gelijk aan de manier waarop thee over een langere periode cafeïne vrij geeft, terwijl koffie dit veel sneller doet. Beiden kunnen de vermoeidheid verhelpen, maar door dit op een verschillende manier te doen, komt men aan verschillende noden tegemoet. Armodafinil, is in tegenstelling tot andere gelijkaardige medicijnen, permanent erkend door het FDA om bepaalde gezondheidstoestanden te behandelen en wordt verder onderzocht hoe het andere mentale ziekten en slaapstoornissen kan behandelen. Tegenwoordig wordt het aanvaard om overdreven slaperigheid tijdens de dag , slaapapneu, ploegwerk stoornissen en narcolepsie te behandelen. Het wordt ook onderzocht voor gebruik in het behandelen van andere slaapproblemen en mentale stoornissen , die gelijkaardige delen van de hersenen beïnvloeden, soms ook schizofrenie. Alhoewel het niet goedgekeurd wordt om te worden voorgeschreven om een jet-lag tegen te gaan, vinden velen toch dat Armodafinil eveneens op korte termijn nuttig is om deze toestand te verhelpen. (het is wel belangrijk te weten dat een jet-lag een tijdelijke situatie is, dus kan enkel een kleine en beperkte dosis van een bepaald medicijn aangewezen zijn om dit te behandelen, en dit om onnodige afhankelijkheid te vermijden. Voor deze soort stoornissen, kunnen natuurlijke remedies zoals melatonine meer geschikt zijn.)

Medicijn Langdurig Snel reagerend
Armodafinil
Modafinil
Coffee

 

Is het wel veilig om koffie te drinken terwijl men Waklert neemt?

Vele mensen vragen zich af welke substanties veilig zijn om samen te gebruiken terwijl ze een medicijn zoals Waklert innemen. Een vraag die gewoonlijk gesteld wordt, betreft koffie en de interactie tussen koffie en Waklert. Terwijl Waklert de langdurige moeheid bestrijdt ( over de periode van een ganse dag), lijken substanties als koffie , met een hoog niveau aan cafeïne, de neiging te hebben om een korte en snellere energieboost te bezorgen. Velen vragen zich af of ze samen kunnen gebruikt worden om elkaar aan te vullen, door langdurig energie te bezorgen tijdens het verloop van de dag, maar beginnend met een inleidende boost.

Ondanks dat veel gebruikers het helemaal geen probleem vinden om Waklert en koffie samen te gebruiken, moet je je toch bewust zijn van de interactie tussen koffie en Waklert en dat overeenkomstig aan te passen. Terwijl het niet noodzakelijk gevaarlijk is om de twee samen te gebruiken, kan de manier waarop ze onder elkaar reageren, toch jouw gevoel beïnvloeden. Velen die koffie drinken terwijl ze Waklert gebruiken vinden dat koffie nu juist het effect vergroot, en gaan dus hun dosis verminderen. Als je momenteel een lagere dosis gebruikt of juist vindt dat de voor jou aanbevolen dosis niet voldoende is, dan is koffie een goede manier om dat te verhelpen, zonder naar een grotere dosis te moeten overschakelen. Het zelfde is als je vindt dat Waklert je wel helpt om de slaperigheid te bestrijden, maar niet snel genoeg actief is, dan kan koffie een goed middel zijn om het medicijn aan te vullen.

Dosering

De aanbevolen dosis voor Waklert ligt ergens tussen 100 mg en 200 mg. De gemiddelde dosis die de meesten bruikbaar vinden, is 150 mg, maar zoals met elk medicijn, is het best klein te beginnen en stilaan je weg te zoeken, tot je een ideale dosis hebt gevonden die jou het beste past. In extreme gevallen kunnen mensen tot 300 mg gebruiken, alhoewel dit enkel aanbevolen wordt als het voorgeschreven wordt door een medicus. Omdat dit medicijn door het FDA erkend wordt, zou je best de geneesheer raadplegen vooraleer je begint of de dosis gaat veranderen, omdat een professioneel bekend is met de effecten ervan.

Ideaal gezien zou men slechts een keer per dag Waklert moeten innemen, omdat juist door de manier het werkt, het innemen van de dosis later op de dag of meer dan eens per dag, kunnen leiden naar verdere slaaproblemen en slapeloosheid. Waklert geeft stoffen vrij en stimuleert de hersenen over een langere tijdsperiode, zodat het innemen later op de dag of in verschillende keren, ervoor kan zorgen dat de hersenen te laat of opnieuw gestimuleerd worden, hetgeen ervoor zou kunnen zorgen dat je gans de nacht wakker bent. Een belangrijk element in het bestrijden van de symptomen van veel van deze situaties bestaat erin betere slaappatronen aan te nemen. Daarom is het eenmalig innemen van Waklert per dag ideaal, en dit zowel om je te helpen op chemische wijze als met jouw slaapgewoontes.

Neveneffecten

Zoals bij alle medicijnen , heeft ook Waklert te maken met sommige gemeenschappelijke neveneffecten en zaken waarvoor men op zijn hoede met zijn.

Gewoonlijke neveneffecten van Armodafinil behelzen o.a.:

  • hoofdpijn;
  • misselijkheid;
  • zenuwachtigheid;
  • een droge mond en neus.

Indien je denkt dat je te maken hebt met meer extreme vormen van deze gewone neveneffecten, of andere ernstige reacties ervaart, contacteer dan onmiddellijk een medicus. Als je vindt dat Waklert je niet helpt met je vermoeidheid, of ervoor zorgt dat je later opstaat, je normale slaappatroon verstoort, of slapeloosheid veroorzaakt, vraag dan je dokter om een ander middel. Nu zoveel medicijnen voor handen zijn, is het belangrijk datgene te vinden dat jou het best kan helpen.